Szkoły i nauczyciele powinni korzystać z rozwiązań edukacyjnych, które z natury zachęcają lub ułatwiają nabycie Umiejętności interdyscyplinarnych. Na przykład, strategie edukacyjne, laboratoryjnej, autentycznej nauki, démonstracji nauczania lub uczenia się opartego na projektach dążących do celów, które bywają interdyscyplinarne w przyrodzie. Uczniowie uczestniczą w procesie projektu badawczego, gdzie należy zastosować interdyscyplinarną wiedzę dla rozwiązania problemu. Zastosowane Umiejętności, różne technologie i Nowe sposoby analizowania i przetwarzania Informacji, a także podejmowanie inicjatywy, twórczego Myślenia, planowanie procesu i pracy w zespołach realizuje się w zespole badawczym wspólnie z przez studentami nawiązując relacje i Umiejętności pożądane przez dzisiejszych Pracodawców. Olbrzymi sukces w Irlandii odnosi Program publiczno-Prywatny filmy w Szkole, qui tamtejszy Rząd uruchomił przy współpracy z firmą Apple. Projekt realizowany jest w 3 500 szkołach podstawowych i polega na tworzeniu filmów edukacyjnych cyfrową kamerą. Uczniowie pracują w Małych zespołach, dzielą się zadaniami, planują działania, Sami nagrywają filmy, które Potem są wykorzystywane na diffĂŠrents przedmiotach. Szkoły wykorzystują-forme filmu w najrozmaitszy sposób. Jedne przygotowują materiały afghane na temat historii lokalnej Społeczności wokół szkoły.

Są i Takie, które decydują się na poważniejsze działania, Jak na exemple adaptacje Filmowe powieści (NP. Grahama Greene) z udziałem dzieci jako aktorów, ALE i dzieci jako reżyserów, scenarzystów, producentów. Jeszcze inne studiują sztukę pour filmów, nagrywają tancé je wydarzenia MUZYCZNE. Często filmy wykorzystywane są także ne nauki Czytania i Pisania. Nauczyciele odkryli również, że Praca z kamerą i materiałem filmowym szczególnie korzystnie oddziałuje na rozw, osób, które mają problemy z nauką i na osoby niepełnosprawne. Un co Najważniejsze, programme «filmy w Szkole» realizowany jest przez dzieci nous wszystkich klasach szkoły Podstawowej, Chociaż pings na Pewno jego rezultaty są różne w zależności OD wieku Młodych twórców. Plusy takiego projektu są niezliczone. Po pierwsze dzieciaki są volet Społeczności, która realizuje Nowoczesny Projekt. A samo Tworzenie filmów nie tylko Przygotowuje dzieci do życia w epoce wszechogarniających mediów, ALE wzmacnia je rozwija również jedną z najstarszych forme nauczania-opowiadanie historii. Z nieukrywaną zazdrością Można przyjrzeć się również projektowi jaki Powstał w stanach Zjednoczonych.

Nauka Czytania i Pisania w Subs angielskim sprawie się banalnie Prosta Jeśli ogląda się Świat słów (wordworld), w którym wszystkie słowa zostały… ożywione! Jest à co Prawda tylko amerykańska dobranocka autorstwa Telewizji PBS, ALE bez problemu Można wyobrazić sobie Wykorzystanie całych odcinków na lekcjach angielskiego w innych klasach szkoły Podstawowej. Każdy Episode “świata słów” kształtuje co najmniej jedną z Czterech kluczowych Umiejętności: słów rozpoznawania, wrażliwości fonologicznej i Znajomości litre, zrozumienia sensu, a także samoświadomości, dzielenia się Dieu i emocjami. Przy okazji, flippant Marzy się, aby Polskie dzieci przynajmniej jedną wieczorynkę w Tygodniu mogły oglądać w tym języku. Polską szkołę XXI wieku Trzeba Więc wymyśleć OD Nowa, korzystając z doświadczeń innych krajów-Może wykorzystując co najlepsze w modelu skandynawskim, opartym na dużej Autonomii nauczyciela i to, co najlepsze w modelu brytyjskim, wykorzystującym efektywnie Nowe technologie w edukacji.

Categories: Allgemein

Comments are closed.

Twitter updates

RSS not configured

Sponsors